Бухгалтерський облік 2

Дана дисципліна передбачає оволодіння студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з бухгалтерського обліку і становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством. Вона охоплює систему реєстрацій та підбиття підсумків підприємницьких і фінансових операцій підприємства у книгах та записах і подальшими аналізами, перевіркою та звітуванням про результати здійснення цих операцій.

Дисципліна «Бухгалтерський облік 2» ґрунтується на певних принципах, які у міжнародному масштабі регламентують спеціальні стандарти. Сучасний і достовірний бухгалтерський облік є необхідною умовою досягнення фінансових зобов'язань перед державою. Розширення ринкових відносин в усіх галузях народного господарства, розвиток форм власності зумовлюють нові підходи до організацій бухгалтерського обліку.

Знання бухгалтерського обліку необхідні для вирішення задач з різних господарських питань цивільного, трудового, аграрного законодавства, для введення довідково-інформаційної роботи.

В результаті вивчення дисципліна «Бухгалтерський облік 2» студенти повинні знати:

-       предмет і метод бухгалтерського обліку класифікацію бухгалтерських документів та вимоги до їх змісту та оформлення;

-       рахунки бухгалтерського обліку;

-       загальні принципи сучасної організації бухгалтерського обліку;

-       основні положення ведення бухгалтерського обліку, звітності і контролю;

-       нормативно - законодавчі документи та стандарти.

Студенти повинні вміти:

-       оформити бухгалтерські документи, відкривати в облікових регістрах рахунки бухгалтерського обліку;

-       обробляти данні документів для узагальнення і систематизації їх у встановленому порядку;

-       вміти опрацьовувати вхідну і вихідну бухгалтерську інформацію з допомогою електронно-обчислювальної машини.

ĉ
Людмила Мусятовська,
19 трав. 2013 р., 13:11
Comments