Бухгалтерський облік

Навчальна дисципліна ”Бухгалтерський облік” є одною з основних дисциплін 

при підготовці висококваліфікованих економістів і фінансистів всіх спеціальностей.

Засвоєння  курсу дозволяє студентам оволодіти питаннями організації бухгалтерського обліку на підприємствах України з різними формами  власності.  

Вивчення курсу дозволяє засвоїти питання бухгалтерського, фінансового та податкового обліку а також порядок складання звітності.  

Знання основ бухгалтерського обліку дозволяє слухачам розв’язувати задачі бухгалтерського обліку згідно діючого законодавства в Україні.

При вивченні курсу студент повинен знати: 

 • основні облікові регістри і форми бухгалтерської звітності;
 • стандарти бухгалтерського обліку;
 • питання  організації бухгалтерського обліку;
 • порядок ведення бухгалтерського обліку;   
 • порядок складання бухгалтерської та податкової звітності; 
 • основні терміни і поняття з курсу.

 В результаті засвоєння дисципліни студент повинен вміти:

 • вести облік господарської діяльності підприємства; 
 • вести облік і виявляти фактичні витрати і результати  по господарських  операціях; 
 • вести облік праці та оплати; 
 • вести облік розрахунків з постачальниками; 
 • вести облік реалізації і оплати продукції;
 • вести облік за збереженням і використанням коштів за при значенням;
 • організувати облік на кожному підприємстві.