Шановні відвідувачі!

 Щиро вітаємо Вас на сайті!

    Сьогодні в системі освіти України відбувається процес гуманізації навчально-виховного процесу, який здійснюється шляхом переходу до особистісно-орієнтованого навчання. Для підтримки якості навчально-виховного процесу важливим є впровадження, паралельно з існуючими, нових сучасних форм навчання, які передбачають використання Інтернет-ресурсів. Постає необхідність проектування та розробки електронних навчальних видань, веб-ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення закладів освіти, особистих сайтів викладачів і вчителів. 
     Метою існування даного сайту є створення навчального інформаційного простору для студентів та колег. Сайт є електронним ресурсом Вінницького технічного коледжу.  Тут знаходиться інформація по дисциплінам «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік 2»,  «Фінансовий облік», що вивчаються студентами спеціальностей «Фінанаси і кредит» та «Економіка підприємства».

Призначенням сайту є:

-  створення навчального міні-середовища;

-  підвищення рівня володіння засобами інформаційних технологій; можливість зробити навчально-виховний процес більш гнучким;

-  розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних запитань до заліку та/або екзамену),  теоретичних матеріалів та зразків робіт, електронних версій посібників;

-  підтримка процесу неперервного підвищення рівня знань з інформаційних технологій для всіх форм навчання;

допомога студентам, фахівцям та викладачам в самостійній роботі та підготовці до навчально-виховного процесу;

-  надання можливості на відстані отримувати навчальний матеріал;

-  надання можливості постійно користуватися підтримкою викладача;

Зміст і методика всіх розробок, які представленні на сайті ґрунтується на кращих доробках попередників і власних методах і результатах досліджень.